Pre Heresy Emperors Childrens Jet Bike Squad 1Pre Heresy Emperors Childrens Rapier Laser Destroyer & Lucius the Eternal 1Pre Heresy Emperors Childrens Jet Bike Squad 1Pre Heresy Emperors Childrens Jet Bike Squad 2Pre Heresy Emperors Childrens Rapier Laser Destroyer & Lucius the Eternal 1Pre Heresy Emperors Childrens Rapier Laser Destroyer & Lucius the Eternal 2Pre Heresy Emperors Childrens Assault Squad 1Pre Heresy Emperors Childrens Assault Squad 2